De MR houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen betreffende de gang van zaken op school (schoolbeleid). Ieder jaar bespreken we o.a. de volgende onderwerpen: scholing MR, begroting, opvang, vakantierooster, invulling cao, taakbeleid, schoolplan, schoolgids, nascholing, en de formatie.

Na elke vergadering worden er notulen opgesteld. Bij de afronding van een MR-jaar (schooljaar) wordt er jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag is een samenvatting van de notulen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag en de notulen staan op deze pagina.

Naast de jaarlijkse onderwerpen en het kritisch en opbouwend meedenken over het schoolbeleid worden indien nodig onderwerpen vanuit de MR-leden zelf op de agenda gezet.